Den lyse side af naturvidenskab (nørdhumor)For år tilbage fik jeg disse universelle sandheder om naturvidenskab tilsendt!

Murphys regler

 1. Alt hvad der kan gå galt, vil gå galt
 2. Alt godt i livet er enten ulovligt, umoralsk eller fedende
 3. Det er moralsk forkasteligt, at lade idioter beholde deres penge
 4. Lyset for enden af tunnelen er forlygten på et modkørende tog
 5. Hvis alting synes OK, har du øjensynligt ingen anelse om hvad der foregår
 6. Diskuter aldrig med en åndsvag person, for folk kan have svært ved at se forskel
 7. En genvej er den længste afstand mellem to punkter
 8. Venner kommer og går, men uvenner formerer sig
 9. Alle har en plan til at gøre dem rige, som aldrig virker
 10. Den anden kø bevæger sig altid hurtigere
 11. Murphys Guld Regel: De der har guldet laver reglerne
 12. Alt hvad du forsøger at lave, tager længere tid og koster mere end du troede
 13. Reparatøren har aldrig set en model helt magen til din
 14. For at få et lån, må du bevise at du faktisk ikke behøver det
 15. Uanset hvor omhyggeligt du undersøger priserne, vil det altid kunne fås på tilbud et andet sted - efter du har købt det
 16. Sansynligheden for at et stykke brød falder med smørret nedad er direkte afhængig af tæppets prisAlmindelige regler ved laboratoriearbejder

Murphy's lov:Alt hvad der kan gå galt, vil gå galt.
Flagle's lov:En vilkårlig, ubesjælet genstand kan til en hver tid, uanset sin sammensætning og udformning, antages at ville opføre sig på en totalt uventet måde, hvortil årsagen oftest vil være uigennemskueligt uforståetligt (også kendt som 'Loven om ubesjælede genstandes perversitet').
Patrick's lov:Hvis et forsøg ser ud til at lykkes, er der anvendt forkert apparatur.
Allen's regel:Hvis alt andet slår fejl, er det på tide, at læse brugsanvisningen.
Homer's regel:Erfaring er normalt direkte proportional med den samlede værdi af det ødelagte apparatur.
Skinner's Konstant:Den faktor, som man skal lægge til, trække fra, gange med eller dividere op i det opnåede resultat, for at få det ønskede resultat.
Reservedelsreglen:Muligheden for at finde den dims, som bliver væk under et arbejde, er ligefrem proportional med muligheden for at gære arbejdet færdigt uden dims.
Forhåbningsreglen:Sansynligheden for at en bestemt begivenhed skal finde sted er omvendt proportional med ønskeligheden heraf.
Kassationsreglen:Et forsøg må betragtes som en succes, såfremt man må smide mindre end 50% af forsøgsresultaterne væk for at få resten til at passe med den teori, som forsøget skulle verificere.
Trøstereglen:Intet arbejde er så mislykket, at det er nyttesløst, - det kan altid bruges som et dårligt eksempel.