Funktionelle grupper

Værktøjer
Så langt som jeg er nået med listen:

Funktionelle grupper listet efter faldende prioritering
Carboxylsyre Carboxylsyre Præfix: carboxy
Suffix: syre
Syreanhydrid - Præfix: -
Suffix: syreanhydrid
Ester - Præfix: alkoxycarbonyl
Suffix: oat eller ester
Syrechlorid Syrechlorid Præfix: chloroformyl
Suffix: syrechlorid
Amid Amid Præfix: amido
Suffix: amid
Nitril - Præfix: cyano
Suffix: nitril
Carbonyl - Præfix: oxo
Suffix: -
Aldehyd Aldehyd Præfix: formyl
Suffix: al
Keton Keton Præfix: oxo
Suffix: on
Alkohol Alkohol Præfix: hydroxy
Suffix: ol
Thiol - Præfix: mercapto
Suffix: thiol
Amin - Præfix: amino
Suffix: amin
Imin - Præfix: imino
Suffix: imin
Ether - Præfix: alkoxy
Suffix: ether
Sulfid - Præfix: alkyl thio
Suffix: thioether
Halid -F, -Cl, -Br, -I Præfix: halo
Suffix: -
Nitro -NO2 Præfix: nitro
Suffix: -