Introduktion

PolymerkemiIntroduktion

Polymerer er en stor gruppe af molekyler der er bygget op af mindre enheder kaldet monomerer (fig. 1). Det, der gør polymerer forskellig fra andre materialegrupper er opbygningen ud fra mindre veldefinerede enheder, monomererne, og i vid udstrækning størrelsen og kompleksiteten på molekylerne.

PEG of PET
Fig. 1: Øverst venstre: Polyethylene glycol (PEG), en polyether homopolymer dannet af polymeriseret ethylenglycol. Nederst højre: Poly(ethylene terephthalate) (PET), en polyester co-polymer dannet af ethylenglycol og terephthalsyre. Hydrogenatomer er ikke vist.

For dem der ikke er bekendte med polymerer, er den bedste analogi en halskæde. Nogle halskæder er guldkæder, nogle er perler på en snor. Nogle er simple lange strenge og andre er vævet i indviklede mønstre af metaller, perler og sten. Det er det samme med polymerer. Kæderne kan være lange strenge eller netværk og de kan have forgreninger eller sidekæder. Monomererne svarer til en enkelt perle eller et led, og på samme måde som halskæden er det typen og placeringen af hver enhed der giver forskellen på om man har en borgmesterkæde eller en ankerkæde.Hovedtyperne

Man opererer med tre typer polymerer, baseret på deres oprindelse: For de fleste polymerers vedkommende, er oprindelsen entydig, men der findes enkelte polymerer, som kan fås i flere udgaver.Sprog og benævnelser

Polymerkemien er en relativt ny disciplin indenfor kemi (start omkring år 1900), og er ikke en gren af kemien der har været dyrket ret meget i Danmark før sent (efter 1990). Man vil derfor se, at mange begreber ikke har deciderede danske navne, og de danske begreber der findes, er de engelske udtryk med mere eller mindre dansk accent.