ADR-transportpiktogrammer og fareklasser

Sikkerhed ved anvendelse og omgang med kemikalierPiktogram Klasse Fareklasse
1.1 Eksplosiv, underklasse 1.1
Masseeksplosionsfare
1.2 Eksplosiv, underklasse 1.2
Fare for udslyngning af fragmenter
1.3 Eksplosiv, underklasse 1.3
Brandfare eller mindre risiko for udslyngning af fragmenter
1.4 Eksplosiv, underklasse 1.4
Ingen væsentlig fare
1.5 Eksplosiv, underklasse 1.5
Stærkt ufølsomme stoffer, der frembyder risiko for masseeksplosion
1.6 Eksplosiv, underklasse 1.6
Yderst ufølsomme genstande, der ikke frembyder risiko for masseeksplosion
2.1 Brandfarlig gas
2.2 Ikke-brandfarlige, ugiftige gasser
2.3 Giftige gasser
3 Brandfarlige væsker
4.1 Brandfarlige faste stoffer
4.2 Selvopvarmende stoffer og blandinger
4.3 Udvikler brandfarlige gasser i kontakt med vand
5.1 Oxiderende stoffer
5.2 Organiske peroxider
6.1 Giftige stoffer
6.1 Gift
6.2 Smittefarlige stoffer

7 Radioaktive stoffer
Kategori I
Kategori II
Kategori III
Fissilt stof
8 Ætsende stoffer
9 Forskellige farlige stoffer og genstande