Miljømærker, kvalitetsstempler og lignende

Sikkerhed ved anvendelse og omgang med kemikalierHvad går det ud på?

Der er en del fokus på mærkning af produkter i forhold til miljø og sundhed, og når man ser på de forskellige produkter i butikkerne, er der et hav af stempler på dem. Nogle er mere lødige end andre, og der er også en del misforståelser omkring hvad de i virkeligheden betyder. Årsagen til dette er en blanding af smart markedsføring og menneskelig natur, og ligger uden for denne sides indhold.

Noget af miljømærkningen har direkte med kemikalier og sikkerhed at gøre, og en del af det har kun indirekte noget med kemikalier og sikkerhed at gøre. Af den del af mærkningen, der reelt ikke har noget med kemikalier og sikkerhed at gøre, bliver en del af disse alligevel opfattet som kemikalierelateret.De forskellige mærker vi ser i Danmark

Vi ser i Danmark et væld af mærker, hvoraf kun en del er relevante i forhold til dansk lovgivning og mærkning, men som vi stadig bruger som pejlemærke for sikkert/usikkert og godt/dårligt.

Denne liste er ikke komplet, og repræsenterer kun så langt som jeg er nået med at finde de forskellige miljømærker, kvalitetsstempler, ernæringsmærker osv.


Blomsten
BlomstenBlomsten er EU's miljømærke, svarende til det nordiske Svanemærke. Mærket skal være en garanti for at produktet er blandt de mindst miljøbelastende inden for sin kategori, og der er sat krav til kemikalier, som er problematiske for sundheden. Mærket siger således ikke noget om hvorvidt produktet er sikker eller ej, i forhold til miljø og kemikaliesikkerhed, men blot at der er gjort en indsats for at mindske miljøbelastningen.


Den Blå Krans (Astma-Allergi Danmark)
Den Blå KransDen Blå Krans er Astma-Allergi Danmarks allergimærke. Mærket er dansk, men er et internationalt mærke. Den Blå Krans gives til produkter der af et ekspertpanel vurderes til at mindske hudallergi. Mærket er således et mål for kemikaliesikkerhed, men kun i forhold til en allergirisiko.CE-mærket
CE-mærketCE-mærket signalerer, at producenten lever op til EU's lovgivning for kvalitetssikring. Det er en almindelig misforståelse, at det er en garanti for sikkerhed og god kvalitet, men det er i bedste fald kun en garanti for ensartet kvalitet. Om kvaliteten er god eller dårlig tages der ikke stilling til. At en virksomhed har et procedurer for kvalitetssikring er ikke det samme som at de reelt tester for forbudte indholdsstoffer eller om de tilladte indholdsstoffer ligger indenfor de tilladte værdier. Af samme grund bliver der gennemført løbende markedsovervågning f.eks. af Sikkerhedssyrelsen i Danmark.


EU’s økologimærke
EU’s økologimærkeEU’s økologimærke svarer til det danske røde Ø-mærke. Økologiske fødevarer er produceret på en måde, hvor der bliver taget særlige hensyn til miljø og dyrevelfærd hele vejen fra jord til bord, dvs. der er begrænsninger på hvad man må anvende af kemikalier, og dermed også hvad man kan finde spor efter i fødevaren. Økologiske fødevarer fra EU skal være mærket med økologimærket, hvilket betyder, at man sammen med det røde Ø-mærke ser EU’s økologimærke ved siden af. Økologiske produkter må indeholde op til 5 % af ikke-økologiske tilsætningsstoffer, men der er flere restriktioner på type og mængde der må anvendes, i forhold til konventionelle produkter.


Glas- og gaffelsymbolet
Glas- og gaffelsymboletI EU's Forordning nr. 1935/2004, som indeholder de generelle regler for fødevarekontaktmaterialer, artikel 15, er der stillet krav om, at alle fødevarekontaktmaterialer, som endnu ikke har været i berøring med fødevarer, skal være mærket med ordene "Til kontakt med fødevarer", glas- og gaffelsymbolet eller en særlig angivelse af anvendelsesformålet, f.eks. kaffemaskiner eller vinflaske, med mindre deres beskaffenhed klart er beregnet til at komme i kontakt med fødevarer (f.eks. bestik, tallerkener og kopper).


Global Organic Textile Standard (GOTS)
Global Organic Textile Standard (GOTS)GOTS-mærket, Global Organic Textile Standard, er et økologimærke for tøj. Mærket blev indført i 2006 af International Working Group On Global Organic Textile Standard (IWG). For at opnå mærket skal tøjet bestå af min. 95% økologiske fibre, og tøjproduktionen skal opnå en række miljømæssige krav. Der er en række begrænsninger, eller deciderede forbud, i forhold til kemikalier der må anvendes til produktionen eller være at finde i produktet, bl.a. giftige tungmetaller, funktionelle nanopartikler og aromatiske opløsningsmidler. Mærket er således ikke et mål for kemikaliesikkerhed som sådan, men bliver det alligevel indirekte, fordi der er restriktioner på indholdet af en række sundhedsskadelige kemikalier.


Godkendt til drikkevand (GDV)
Godkendt til drikkevandOgså kendt som Dråbemærket. Oprindeligt en dansk særregel for test af byggevarer i kontakt med vand, f.eks. vandhaner, vandrør, slanger, ventiler og fittings, for afgivelse af tungmetaller og andre sundhedsskadelige til drikkevandet. Erstattet med ”Godkendelsesordningen for byggevarer i kontakt med drikkevand” (GDV) den 1. april 2013. Ordningen er blevet ændret flere gange efter dette, men hovedessensen er den samme: sikkerhed i forhold til afgivelse af skadelige kemikalier fra byggevarer til drikkavand.


Indeklimamærket
IndeklimamærketIndeklimamærket er en række krav til produkter som f.eks. hvor stor afgasningen må være fra produktet og hvilke kemikalier der må anvendes. Mærkningen går lidt videre end blot sikkerhed i forhold til afdampende kemikalier. Der er bl.a. også begræsninger for hvor mange fibre og partikler der må frigives fra loftsplader og krav til lugtindtrykket fra produktet.Nøglehulsmærket
NøglehulsmærketErnæringsmærke, ikke et miljømærke. Nøglehulsmærket er Miljø- og Fødevareministeriets officielle ernæringsmærke. Varerne der bærer mærket skal opfylde krav med hensyn til indholdet af fedt, sukker, fuldkorn og salt, og bidrage til en sund og varieret kost. Nøglehulsmærket er et frivilligt dansk, norsk og svensk ernæringsmærke, og brugen af det i Danmark kontrolleres af Fødevarestyrelsen.


Svanemærket
SvanemærketSvanen er det nordiske miljømærke, som anvendes i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island. Mærket skal være en garanti for at produktet er blandt de mindst miljøbelastende inden for sin kategori, og der er sat krav til kemikalier, som er problematiske for sundheden. Mærket siger således ikke noget om hvorvidt produktet er sikker eller ej, i forhold til miljø og kemikaliesikkerhed, men blot at der er gjort en indsats for at mindske miljøbelastningen.


TCO-mærket
TCO Certified-mærketTCO-mærket er et svensk mærke for bæredygtigt IT-udstyr. Mærket stiller krav til blandt andet stråling, afgivelse af problematiske kemiske stoffer, ergonomi, produktion og genanvendelse. I forhold til kamikalier og sikkerhed, stiller TCO-mærket krav om bl.a. at blødgørere og flammehæmmere skal være sikre og mængden af farlige stoffer og tungmetaller, ud over dem der er nævnt i RoHS, skal reduceres eller elimineres.

TCO Certified Edge-mærketUd over TCO-mærket, er der også et TCO Certified Edge-mærke, hvor der er skrappere krav til produkternes bæredygtighed. TCO Certified Edge fungerer som et tillæg til det almindelige TCO-mærke.


Tiltro Til Tekstiler (OEKO-TEX standard 100)
Tiltro Til Tekstiler (OEKO-TEX standard 100)STANDARD 100 by OEKO-TEX® er et sundhedsmærke for tekstiler, dvs. tekstiler (og lignende produkter) er testet for mere end 300 forskellige sundheds- og miljøskadelige stoffer. Mærket er således om kemikaliesikkerhed i det omfang at der testes for indholdet af en række kendte sundheds- og miljøskadelige stoffer, i forhold til deres grænseværdier.


Varefakta-mærket
Varefakta-mærketVarefakta-ordningen er ikke i sig selv en mærkning der handler om kemikalier og kemikaliesikkerhed, men bliver det alligevel indirekte. Ordningen er frivillig og er en garanti for, at varen indeholder det, som står angivet på deklarationen. Varefakta udfører uvildig stikprøvekontrol af både fødevarer og nonfood der bærer Varefakta-logoet, for at sikre, at varen altid er i overensstemmelse med varens deklaration.


Ø-mærket
Ø-mærketDet røde Ø er det danske økologimærke til fødevarer, og har kun indirekte noget med kemikaliesikkerhed at gøre. Økologiske fødevarer er produceret på en måde, hvor der bliver taget særlige hensyn til miljø og dyrevelfærd hele vejen fra jord til bord, dvs. der er begrænsninger på hvad man må anvende af kemikalier, og dermed også hvad man kan finde spor efter i fødevaren. Økologiske produkter må indeholde op til 5 % af ikke-økologiske tilsætningsstoffer, men der er flere restriktioner på type og mængde der må anvendes, i forhold til konventionelle produkter. Ø-mærket viser, at de danske myndigheder har kontrolleret, at de økologiske regler er håndhævet.

Er fødevaren dyrket i Danmark, gælder de danske regler for økologisk landbrugsproduktion. Udenlandske fødevarer kan også få Ø-mærket, hvis de lever op til EU’s regler og er er pakket og kontrolleret i Danmark.