Velkommen til WebKemi!

Kemiundervisning på dansk, på nettet

Velkommen til mit lille site om kemi. Sitet her er mit bud på undervisningsmateriale til kemi, baseret på de principper jeg anvender i mit professionelle virke som kemiker, dvs. nogle principper der i visse henseender er fundamentalt forskellige fra det man støder på i undervisningssystemet. Undervisningsmaterialet er således ikke målrettet et specielt fag eller niveau, og man kan opleve, at indholdet strækker sig ud over de normale faggrænser, som man oplever i kemi i skolesystemet.


God fornøjelse!

Michael Pilgaard


Introduktion til kemi

Begrebet kemi

At skrive kemi


Grundliggende kemi

Atomet - Arkitektur og kerne

Atomet - Elektroner, skaller og orbitaler

Mol og molvægt


Kemiske beregninger

Koncentrationsbegrebet

Støkiometri


Reaktionstyper

Fældningsreaktioner

Redoxreaktioner

Komplexdannelser

Flokkulering og koagulering

Resonansstrukturer


Reaktionskinetik

Introduktion

Reaktionshastigheder

Reaktionsordner

Strukturer


Elektrokemi

Introduktion

Elektrodepotentialer

Elektromotorisk kraft (EMK)

Ligevægtsberegninger

Energiberegninger

Ladningsberegninger


Konduktivitet

Introduktion

Elektriske strømme og hvordan de opfører sig

Elektrisk resistivitet og konduktivitet

Opløsninger med ioner

Varmeledning


Syre/base-kemi

Introduktion til syrer og baser

Ligevægte for syrer og baser

pH- og pOH-beregninger

Titreringer

Buffere

Amfotere forbindelser


Nomenklatur

Introduktion

Uorganiske forbindelser

Organiske forbindelser

Komplekser

Polymerer/makromolekyler


Polymerkemi

Introduktion til polymerer

Grundliggende arkitektur

Strukturelementer

Nomenklatur

Nedbrydning

Nedbrydning generelt

Termisk nedbrydning

Fotodegradering

Mekanisk nedbrydning/fatigue

Kemisk nedbrydning

Environmental stress cracking (ESC)

Nedbrydning ved processering

Slidtage/slidstyrke

Biologisk nedbrydning

Weathering

Polymertyper

Polyurethaner


Sikkerhed ved anvendelse og omgang med kemikalier

Kemikaliesikkerhed

Mærkning af kemikalier

R/S-sætninger

H/P-sætninger (GHS fare- og sikkerhedssætninger)

ADR-transportpiktogrammer og fareklasser

GHS-piktogrammer og fareklasser

Europæiske faresymboler og fareklasser til kemikalier

MAL-koder til mærkning af kemikalier

Miljømærker, kvalitetsstempler og lignende


Værktøjer

Liste over ioner

Liste over funktionelle grupper

Liste over dekadiske præfiks

Navngivning af antal

Liste over alifaters navne


Specielle emner

Introduktion til biofilm

Introduktion til genanvendt plast


Diverse

Den lyse side af naturvidenskab (nørdhumor)

Sitehistorik
Pilgaard Legacy

Pilgaard LegacyDette site er gjort tilgængelig som en del af Pilgaard Legacy. Klik her for at læse mere.