Velkommen til WebKemi!

Kemiundervisning på dansk, på nettet

Velkommen til mit lille site om kemi. Sitet er stadig relativt nyt, men det begynder at tage form og få noget størrelse, og der kommer løbende mere materiale!


God fornøjelse!

Michael PilgaardIntroduktion til kemi


Grundliggende kemi

Atomet - Arkitektur og kerne
Atomet - Elektroner, skaller og orbitaler
Mol og molvægt

Kemiske beregninger

Koncentrationsbegrebet
Støkiometri

Reaktionstyper

Fældningsreaktioner
Redoxreaktioner
Komplexdannelser
Flokkulering og koagulering
Resonansstrukturer

Elektrokemi

Introduktion
Elektrodepotentialer
Elektromotorisk kraft (EMK)
Ligevægtsberegninger
Energiberegninger
Ladningsberegninger

Konduktivitet

Introduktion
Elektriske strømme og hvordan de opfører sig
Elektrisk konduktivitet og resistivitet
Termisk konduktivitet
Ioners konduktivitet

Syre/base-kemi

Introduktion til syrer og baser
Ligevægte for syrer og baser
pH- og pOH-beregninger
Titreringer
Buffere
Amfotere forbindelser

Nomenklatur

Introduktion
Uorganiske forbindelser
Organiske forbindelser
Komplekser
Polymerer/makromolekyler

Polymerkemi

Introduktion til polymerer
Grundliggende arkitektur
Nedbrydning
Introduktion
Termisk nedbrydning
Fotodegradering
Mekanisk nedbrydning/fatigue
Nedbrydning ved processering
Slidtage/slidstyrke
Biologisk nedbrydning

Sikkerhed ved anvendelse og omgang med kemikalier

Kemikaliesikkerhed
Mærkning af kemikalier
R/S-sætninger
H/P-sætninger (GHS fare- og sikkerhedssætninger)
ADR-transportpiktogrammer og fareklasser
GHS-piktogrammer og fareklasser
Europæiske faresymboler og fareklasser til kemikalier
MAL-koder til mærkning af kemikalier

Værktøjer

Liste over ioner
Liste over funktionelle grupper
Liste over dekadiske præfiks
Navngivning af antal
Liste over alifaters navne

Specielle emner

Introduktion til biofilm


Den lyse side af naturvidenskab (nørdhumor)


Sitehistorik
Pilgaard Legacy

Pilgaard LegacyDette site er gjort tilgængelig som en del af Pilgaard Legacy. Klik her for at læse mere.